Посібники


2017
Астремська І. В.
ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ ТА ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
С. Ю. Боровльова, А. В. Швед
Базовий С
Aleksandra Cybulska - Цибульська Александра Зофья
Polska. Кompendium wiedzy - Країнознавство Польщі

2016
Шевчук О.В., Вовчук Л.А., Погорєлова І.С.
Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.)
С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. Ю. Верланов
Фінансовий облік. Практикум
І. М. Журавська
Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж

2015
В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко
ПОЛІТИЧНА EТИКА
Г. П. Чуйко, О. В. Дворник, О. М. Яремчук
Математичне моделювання систем і процесів
Ю. Ю. Верланов, С. А. Бурлан, О. Ю. Верланов
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: сучасна теорія і практика

2014
Ю.В.Великий
Аналіз господарської діяльності
Ю. Ю. Верланов, О. Ю. Верланов
Бізнес-планування: теорія та практика
Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А., Огородник А. М.
ПРАКТИЧНІ І РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. ПРАКТИКУМ
Лазарєва О. В.
Фінансове регулювання економіки

2013
А. Я. Казарєзов
Банківська статистика
Н. М. Іщенко
Маркетинг транспортних послуг
Н. П. БАБКОВА-ПИЛИПЕНКО
UNIVERSITY EDUCATION
Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, В. Ю. Голдун
Елeменти електронних систем керування автомобільними двигунами
Modern Philology, 45
Modern Philology, 46
Sociology - Issue. 100. T. 211
О. В. Пронкевич
«Нова драма» кінця ХІХ – початку ХХ ст.

2012
И.И. Коваленко, А.В. Швед
Методы экспертного оценивания сценариев
П. І. Бідюк, О. П. Гожий, Л. О. Коршевнюк
Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень
А.Я. Казарєзов, І.В.Прядко, Г.О.Бурдельна
Задачі з теорії статистики
В. В. ДЕРЕГА
СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
Том ІІ
Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні
О. В. Щесюк, Ю. Г. Щербак
Медична Кондиціонуюча Техніка
Н. А. Громадська
Соціальний діалог

2011
КорольоваТ.М., ДєрікІ.М., МогілевськийВ.І.
Підручник англійської мови для студентів
Юлія Глухова, Дмитро Сай, Юліана Палагнюк, Сергій Пономарьов, Світлана Сорока
АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчально-методичний посібник для навчання фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
Л. В. Антонова, О. О. Ляховець
ЕКОНОМЕТРИКА
Ушакова І. В.
СУПЕРВІЗІЯ
А. І. Колісніченко, С. І. Шкірчак
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ У ПЕРШОДЖЕРЕЛАХ
Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін
Основи біофізики і біомеханіки
Береза І. Ю., Руссова В. М.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА)
Л.П.Клименко, Л.В.Пізінцалі, Н.І.Александровська, В.Д.Євдокимов
Метрологія, стандартизація та управління якістю

2010
Кравець І.О.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Стеванович Р.І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА В ДІАЛОГАХ ТА ВПРАВАХ.
Стеванович Р. І.
ВИДАТНІ ВЧЕНІ СВІТУ
Фертікова Т.М.
ІНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІКА
Фісун М.Т., Цибенко Б.О.
СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ В ЕОМ
Вакуленко Т.І.
Kurzgeschichten für analytisches Lesen (Оповідання для аналітичного читання)
Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Приклади і задачі Частина ІІ
Горлачук В. В., Яненкова І. Г.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.
Монахова Т. В.
УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
Т.І. Вакуленко
Kurzgeschichten fur analytisches Lesen (Оповідання для аналітичного читання)

2009
Ланцедова Ю.О., Кириченко С.А., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С.
ЕТАПІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОСОБИСТІСНИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В.Л. ГАВЕЛЯ, Л.В. БРОННІКОВА
Історія зарубіжної філософії
Дімант Г.С.
Навчальний посібник для студентів-заочників економічного факультету.
В.Л. ГАВЕЛЯ, Л.В. БРОННІКОВА
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Букач М.М., Попова Т.С., Клименюк Н.В.
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
О.В. Лазарєва
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
М.С. Іванов
Загальна теорія політики
Ситник В.О.
Навчально-методичні матеріали з права
Н.П. Бабкова-Пилипенко
Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням (Випуск 91)
С.В. Пронь
Міжнародні відносини та зовнішня політика (перша половина ХХ ст)
Колесніченко Н. М.
Політика і права людини.
Козляковський П.А.
Загальна психологія (Друге видання, доповнен i перероблено)
Косоротова Є.І.
Логіко-математична скринька (зразки уроків математичної логіки у 3-4 класах).
С.В. Пронь
Міжнародні відносини та зовнішня політика 1914-1991 роки
Коссе Д.Д.,
Фінансове право (навчально-методичний посібник) (Вип.99.)

2008
АНДРІЙ ГУРДУЗ
ТРАДИЦІЙНІ СТРУКТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ
АНДРІЙ ГУРДУЗ
ЛІТЕРАТУРНА КОМПАРАТИВІСТИКА
Г.М. Кузенко
THE WORLD OF INTERPRETING AND TRANSLATING
Дімант Г. С.
ECONOMY IN TRANSITION
О. Олійнік, В. Шинкарук
Культура мовлення
СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕҐРАЦІЯ

2007
Ю.А. ТОМІЛІН, Л.І. ГРИГОР’ЄВА
ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни “РАДІОЕКОЛОГІЯ” . . .
Ю.А. Томілін, Л.І. Григор’єва
ПРАКТИКУМ з дисципліни “РАДІОЕКОЛОГІЯ”
ПРОНЬ Т.М
Історія української культури
Попова Л.Г.
ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ
Гришкова Р.О.
SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
В.С. Фуртатов
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Лебединцева Н.М.
Сучасна українська література.
Дімант Г.С.
Англійська мова для студентів-міжнародників.
Блінцов В.С., Трунов О.М., Жук Д.О.
Конструювання та схемотехнічне проектування елементів приладів: Навчальний посібник. – Частина 1. Стабілізовані лінійні блоки живлення електронної апаратури.
Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л.
Системи технологій: Навчальний посібник.
Ю.Д. Жуков, Е.К. Клименко, В.П. Шестопал
Мореходные качества корабля
Попова Л.Г.
ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ

2006
Верланов Ю.Ю.
МІКРОЕКОНОМІКА
Верланов Ю.Ю.
Фінансовий менеджмент
Мещанінов О. П.
Методики оцінки університетської освіти
Галина Лозко
Пробуджена Енея
Шатун В.Т.
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ.
Верланов Ю.Ю., Казарєзов А.Я., Горлачук В.В., Бурлан С.А..
Організація наукової діяльності магістрів з фінансів.
Кондратенко Ю.П.
Оптимізація процесів прийняття рішень в умовах невизначеності.
Кравець І.О., Ромакін В.В.
Моделювання електричних кіл та процесів: Навчальний посібник з дисципліни “Основи електротехніки та електроніки”.
Левченко Л.
Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900).
Кутковецький В.Я.
Методи штучного інтелекту та дослідження операцій.
Монахова Т.В.
Дискурсивна риторика.
Nesdaimina M.M., Popowa L.G.
Verträge: Lehrbuch für Wirtschaftsdeutsch.
Ромакін В.В.
Комп’ютерний аналіз даних.
Коновалов В.В.
Кримінальне право України. Загальна частина.
Шкварець В.П., Орловський В.К.
Історія держави і права України. Навчальний посібник: 2-ге видання, доповнене, виправлене.
Woock, Wilfried. Die Bibel als Text: Einführung in seine Stilanalyse. - Teil 1: Das Lukasevangelium / unter der inhaltlichen, strukturellen und didaktischen Redaktion von Prof. Dr. Anatolij M.Naumenko, Lehrstuhlinhaber für Theorie und Praxis der Übersetzu

2005
Колісніченко А.І.
ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ ГРЕКО-РИМСЬКИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ.
Крутоголова О.В.
Українська мова. Навчальний посібник для нефілологічних спеціальностей.
Шатун В.
“Я – НАЧАЛЬНИК, ТЫ – ...”
Соболь П.І.
Нариси історії Миколаївщини ХХ століття.
Палехова В.А.
Макроекономіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене.
Шпачинський О.
Мистецтво хорового аранжування для народного хору. Теорія, методика, практика.
Антонов Є.К., Конопляник В.Г.
Нарисна геометрія.
Дімант Г.С.
Teacher’s Portfolio.
И.М. Шкляж, Д.А. Веселков, Ю.П. Хилимов, А.В. Хмиль
Африка: история и современность
Шкварець В.П., Шитюк М.М.
Історія держави і права України. Навчальний посібник. 2-е видання, доповнене, виправлене.
Грабак Н.Х., Топіха І.Н., Давиденко В.М., Шевель І.В.
Основи ведення сільського господарства та охорона земель

2004
Козляковский П.А.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Том 1
Іванов О.К.
Гармонія. Теорія, практика, методика.
Козляковський П.А.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Том 2.
ШКВАРЕЦЬ В.П., МЕЛЬНИК М.Ф.
ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ. МИКОЛАЇВЩИНА.
Мещанінов О.П.
Моделювання розвитку систем.
МЕЩАНІНОВ О.П.
Моделювання систем концептуальні моделі та стратегії.
Голубенко Г.А., Гордеев Б.Н., Снигур А.К.
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗЛЕКТРОННЬІХ УСТРОЙСТВ.
Мельніченко В.В.
Соціологічні дослідження. Практикум.
Кравець І.О., Ромакін В.В.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИСТИЧНИХ ПАКЕТІВ ТА МS ЕХСЕL.
Добровольський В.В.
Екологічні знання.
Шкварець В. П.
МИКОЛАЇВЦІ: ВИЗНАЧІ ІСТОРИКИ І КРАЄЗНАВЦІ МИНУЛОГО.
Коваленко І.І., Бідюк П.І., Гожий О.П.
Вступ до системного аналізу.
В.М. Рябенький, Л.В. Солобуто
ОДНОКРИСТАЛЬНІ ЕОМ
Богданова Т.Є.
Політика та релігія

2003
Казарєзов А.Я.,Верланів Ю.Ю.
Дослідження операцій. Частина І.
Кутковецький В.Я.
Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах.
Жуков Ю.Д., Шестопал В.П.
Мореходные качества корабля. Учебное пособие.
Кутковецький В.Я.
Розпізнавання образів.
Даниленко І.
ТЕОРІЯ ВІРШУВАННЯ. АНАЛІЗ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ. ПРАКТИКУМ.
AMERICAN STUDIES IN UKRAINE -EXPLORING DIVERSITY. Materials of American Studies Summer School Mykolayiv, June 1-8, 2003.
Кулік B.C.
Computer studies.
Гришкова P.O.
English-Speaking Countries in Close-up.
Косоротова Є.І.
Логіко-математична скринька (зразки уроків математичної логіки у 3-4 класах).
American Studies in Ukraine – Exploring Diversity. Materials of American Studies Summer School, Mykolayiv, June 1-8, 2003.
Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Програма для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.
Батрак Ю.А.
ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ.
Курілло В.Є.
Політичне прогнозування.

2002
Давиденко В.М.
Заповідна справа
Палехова В.А.
Політична економія
Гожий О.П.
Основи функціонального програмування.
Дімант Г.С.
Перехідна економіка: Навчальний посібник.
Кондратенко Ю.П., Мохор В.В., Сидоренко С.А.
Verilog-HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем. Учебное пособие.
Палехова В.А.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. Практикум.
Колісниченко А.І.
Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму.
Самчук В.Л.
Культура південних та західних слов'ян.
Кондратенко Ю.П. Сидоренко С.А. Підопригора Д.М.
Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL.
Сучасна Американська література. Проблеми вивчення та викладання.
Багмет М.О., Колісніченко А.І., Самчук В.Л.
Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки.
Гожий О.П.
Алгоритми інтелектуальних систем
Казарєзов А.Я., Верланов Ю.Ю.
Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Частина І. Математичне програмування
Калінін М.І.
Рідкісні і зникаючі види рослин Миколаївської області: Навчальний посібник для учнів середніх загальноосвітніх закладів.

2001
С. Соловьев
Один... и все человечество
Палехова В.А.
МАКРО-ЕКОНОМІКА
Мещанінов О.П.
Моделювання систем
Ржепецький Л.А.
Громадянознавство у системі шкільної освіти України.
Кравець І.О.
Методи обчислень.
Донченко М.В., Конопляний В.Г., Фісун М.Т.
Оформлення креслень: Навчальний посібник.
Калінін М.І.
Геохронологічні аспекти екології.
Супрун В.В.
Акредитація навчальних закладів як механізм державного регулювання освітньої діяльності в Україні.
Кравець І.О.
Навчальний посібнік до виконання практичних робіт з дисципліни«Методи обчислень » спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

2000
Історія економічних вчень: Курс лекцій.
Ржснецький Л. А.
Нариси з етнопедагогіки українського народу: ідеї, цінності, перспективи.
Ржепецький Л.А.
Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії.
Палехова В. А.
Політична економія.

1999
Ржепецький Л.А.
Дніпрова Чайка: відома і невідома.
Переклад українською: Пронкевич О.В., Крутоголова О.В.
Англійська мова. Підручник для І курсу філологічних факультетів університетів.
Кравцова О.А.
Читайте та чітко говоріть.

1998
І.А.ШАМЕС
ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ВУЗУ
Палехова В.А.
ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ З МАКРОЕКОНОМІКИ.
За редакцією Бакальця О.Г.
Політологія.

1997
Відповідальний за випуск проф. Шкварець В.П.
Історія України.
Кравцова О. А.
Read and Speak up