Посібники - Нарисна геометрія.

ББК 22.151.3
А 72
УДК 514.18(075.6)

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (Протокол № 5(16) від 15 січня 2004 р.).

Рекомендовано до друку кафедрою інформаційних технологій проектування (Протокол № 2 від 14 січня 2004 р.).

Рецензенти:
Мещанінов О.П., кандидат технічних наук, професор
Гожий О.П., кандидат технічних наук, доцент
Прищепов О.Ф., кандидат технічних наук, доцент

А 72 Антонов Є.К., Конопляник В.Г.
Нарисна геометрія: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 116 с.

ББК 22.151.3

У навчальному посібнику наведені геометричні та проекційні зображення і графічні розрахунки. Більше уваги приділяється вивченню основних об’єктів нарисної геометрії – поверхням, особливо криволінійним, які широко застосовуються в сучасній техніці.
Посібник призначений для кращого засвоєння теоретичних положень курсу студентами вищих навчальних закладів.

ISBN 966-336-026-7
© Антонов Є.К., Конопляник В.Г., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005


РОЗДІЛИ
1. Розділ 1
2. Розділ 2
3. Розділ 3
4. Розділ 4
5. Розділ 5
6. Розділ 6