Посібники - Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2002р.
Ціна:
ISBN 966-7458-54-7
Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму
А.І. Колісниченко
У посібнику матеріал викладається у хронологічному порядку і охоплює головні політико-правові і державотворчі проблеми Стародавньої Греції та Риму.
Автор приділяє увагу афінському та римському праву, що дає можливість використовувати посібник не лише студентам-політологам, а й студентам факультету правознавства.

1. Передмова
2. Історія Давньої Греції
3. Давня Спарта у VІІ-V ст. до н.е.
4. Стародавня Аттика в VII-VI ст. до н.е.
5. Греція і Македонія
6. Право грецького громадянства у зв’язку з розвитком міжнародних відносин
7. Грецька культура класичного періоду
8. Політико-правові вчення Греції
9. Стародавній Рим
10. Післямова