Посібники - ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Том 2.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 966-7458-86-5
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Том 2
П.А. Козляковський
У другому томі навчального посібника дасться огляд най¬більш визнаних психодіагностичних методик і розкривається технологія їх проведення та інтерпретація отриманих результатів.
Студентам гуманітарно-технічного напряму для допомоги у самостійній роботі з курсу "Загальна психологія".

1. Зміст
2. Передмова
3. Заняття 1. Відчуття, сприйняття, увага, пам’ять
4. Дослід 1.1. Відчуття та сприйняття
5. Дослід 1.2. Ілюзії
6. Дослід 1.3. Тест “Коректурна проба”
7. Дослід 1.4. Тест “Таблиці Шульте”
8. Дослід 1.5. Тест “Розподіл та переключення уваги”
9. Дослід 1.6. Методика “Червоно-чорна таблиця”
10. Дослід 1.7. Отримання інформації
11. Дослід 1.8. Тест “Мимовільна пам’ять”
12. Дослід 1.9. Тест “Обсяг короткочасної пам’яті”
13. Дослід 1.10. Методика “Пам’ять на числа”
14. Дослід 1.11. Методика “Пам’ять на образи”
15. Дослід 1.12. Розбіжності між упізнаванням і відтворенням
16. Дослід 1.13. Осмисленість сприйняття в запам’ятовуванні
17. Дослід 1.14. Методика “Оперативна пам’ять”
18. Дослід 1.15. Тренування і розвиток пам’яті
19. Дослід 1.16. Тест “Довгострокова пам’ять”
20. Заняття 2. Експериментально-психологічні методи дослідження мислення, мови, інтелекту та креативності
21. Дослід 2.1. Прямий (вільний) асоціативний тест
22. Дослід 2.2. Ланцюговий асоціативний тест
23. Дослід 2.3. Психодіагностика флюїдного (“потенційного”) інтелекту за допомогою “Культурно-вільного тесту інтелекту (CF2A)” Р.Б. Кеттелла, А.К. Кеттелла
24. Дослід 2.4. Психодіагностика кристалічного (спеціалізованого) інтелекту за допомогою “Тесту розумових здібностей (ТРЗ)”
25. Дослід 2.5. Діагностика особистісної креативності (Є.Є. Тунік)
26. Дослід 2.6. Визначення соціальної креативності особистості
27. Заняття 3. Психодіагностика окремих властивостей і станів особистості
28. Дослід 3.1. Діагностика “емоційного інтелекту” (Н. Холл)
29. Дослід 3.2. Дослідження тривожності (опитувач Спілбергера)
30. Дослід 3.3. Діагностика емпатії (модифікований опитувач А. Меграбяна і Н. Епштейна)
31. Дослід 3.4. Дослідження особистості за допомогою модифікованої форми В опитувача FPI
32. Заняття 4. Психодіагностика темпераменту та його структури
33. Дослід 4.1. Дослідження екстраверсії-інтроверсії і нейротизму (опитувач Айзенка)
34. Дослід 4.2. Психодіагностика предметного і комунікативного аспектів темпераменту (ОСТ В.М. Русалова)
35. Заняття 5. Типологія характерів та їх діагностика
36. Дослід 5.1. Психодіагностика акцентуації (методика Смішека)
37. Дослід 5.2. Діагностика психологічних типів (методика Д. Кейрсі)
38. Заняття 6. Особистість, мотивація, діяльність, спілкування
39. Дослід 6.1. Психодіагностика ціннісних орієнтацій (опитувач термінальних цінностей (ОТеЦ) І.Г. Сеніна)
40. Дослід 6.2. Оцінка рівня домагань
41. Дослід 6.3. Діагностика соціального інтелекту (тест Дж. Гілфорда і М. Саллівена)
42. Дослід 6.4. Складання психологічного портрету
43. Дослід 6.5. Знайомство з власним обличчям
З тому №1
44. Лекція 20. Загальне уявлення про психодіагностику як інтегративну науково-технологічну дисципліну