Посібники - UNIVERSITY EDUCATION

Курс «University Education» призначено для студентів економічного факультету. Посібник містить робочу програму, матеріали лекцій, загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Університетська освіта», тематику семінарів, індивідуальних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання. Подано питання для модульного й підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів та перелік рекомендованої літератури. Також після кожної теми пропонуються питання для самоперевірки та тести для самоконтролю. Навчальні теми розглядаються згідно з ОПП. Метою посібника є не лише подати студентам інформацію щодо вищої освіти в Україні,а й розширити їхній кругозір щодо особливостей професійної підготовки за кордоном.

Зміст
1. Зміст
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ / GENERAL NOTION OF THE COURSE
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ
ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСУ / THE DURATION AND THE STRUCTURE OF THE COURSE
3. ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСУ
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ / TEACHING-THEME PLAN OF THE DISCIPLINE
4. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЇ З КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» / LECTURES OF THE COURSE «UNIVERSITY EDUCATION»
5. Lecture 1
6. Lecture 2
7. Lecture 3
8. Lecture 4
9. Lecture 5
10. Lecture 6
11. Lecture 7
ДОДАТКОВІ ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
12. ДОДАТКОВІ ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
13. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
14. ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ
15. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ
ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ
16. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ
ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ
17. ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
18. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
19. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
20. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ