Посібники - Навчально-методичні матеріали з права


ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
К 60

Ситник В.О. Аграрне право. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - с.

ББК 66

Дана робота підготовлена на основі навчально – методичного комплексу з курсу “Аграрне право”. В її зміст входять: тематика лекцій, плани практичних занять; методичні вказівки по самостійній роботі студентів; тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу.

© МДГУ ім. Петра Могили, 2003

1. Аграрне право. далі
2. Корпоративне право. далі
3. Конституційне право. далі
4. Правові основи підприємницької діяльності. далі
5. Основи римського цивільного права. далі
6. Основи держави і права. далі
7. Конституційне право України. далі
8. Теорія держави і права. далі