Посібники - Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2002 р.
Ціна:
ISВN 966-7458-57-1
Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки
Укладачі:
Багмет М.О. - доктор історичних наук, професор, академік УАІН (керівник)
Колісніченко А.І. - доктор історичних наук, професор (заступник керівника)
Самчук ВЛ. - кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар)
Бакалець О.Г. - кандидат філософських наук, доцент
Дем'янова Т.О. - кандидат філософських наук, доцент
Іванов М.С. - кандидат політичних наук, доцент
Курілло В.Є. - кандидат історичних наук, доцент
Мовчан А.М. - кандидат філософських наук, доцент
Андріяш ВЛ., Бекова В.В., Григор'єв Є.М., Жук Н.М., Левченко О.О.,
Ляпіна Л.А., Москаленко В.В., Полішкарова О.О., Шевчук О.В.

Рецензенти:
Тригуб П.М. - доктор історичних наук, професор, академік УАШ, заслужений
працівник освіти України.
Шкварець В.П. - доктор історичних наук, професор, академік УАІН, заслужений
діяч науки і техніки України.
Щукін Є.О. - кандидат філософських наук, доцент.

У хрестоматії стисло наведені свідчення про найвидатніших вітчизняних та зарубіжних мислителів і державотворців, уміщені уривки з їх найголовніших праць, а також подано ряд законодавчих, актів, літературно-історичних і документальних текстів, які відображають взагалі розвиток світової політичної думки і, зокрема, витоки й еволюцію українського державотворення.
Призначений для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів та студентів, державних службовців, а також усіх, хто цікавиться політичними проблемами й процесами створення громадянського суспільства.

Нічого не знайдено