Збірники


2010
Евтушенко Александр
Свет в окне

2008
Любовь Шаганова
Крылья судьбы
М.Ю. Кисильова
Живу Майданом
М.Ю. Кисильова
Лірика душі

2007
А.Е. Ласейчук
На качеля звёздных мироздания

2006
Міжнародна науково-практична конференція “ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ 2006: ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ”.
Сорочан В.В.
Не быть равнодушным

2005
Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Курас І.Ф., Багмет М.О.
Василь Назарович Каразін – видатний громадський діяч, просвітитель, науковець: Збірник наукових праць.

2003
Голова: Клименко Л. П.
Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених. 30-31 травня 2003. Миколаїв – Очаків. Том 1.
Голова: Клименко Л. П.
Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених. 30-31 травня 2003. Миколаїв – Очаків. Том 2.
Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп’ю-терних технологій: Матеріали науково-практичної конференції.

2001
Клименко Л.П., Романовський Г.Ф., Андрєєв В.І.
Сучасні проблеми вищої освіти: збірник доповідей до науково-практичної конференції.

2000
Відповідальний за випуск: Андрєєв В.І.
Атомна промисловість:точка зору молодих науковців: Матеріали науково-практичної конференції.
Геоінформаційні системи і муніципальне управління: Збірник наукових праць до міжнародної науково-практичної конференції.
Відповідальний за випуск - Журецький Я.Л.
Міжнародне співробітництво та університетська освіта.

1999
Освітні технології у школі та вузі

1998
Відповідальний за випуск: Осипов П.І.
Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі.