Збірники - Василь Назарович Каразін – видатний громадський діяч, просвітитель, науковець: Збірник наукових праць.

Книга опублікована згідно з тристоронньою Угодою у видавництві Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили при фінансовій підтримці ректорату Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Миколаївського міського виконкому.

Редакційно-видавнича рада:
Клименко Л.П. - голова редакційно-видавничої ради, головний редактор, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ ім. П. Могили
Мещанінов О.П. - заступник голови редакційно-видавничої ради, заступник головного редактора, кандидат технічних наук, в.о. професора, проректор з наукової роботи МДГУ ім. П. Могили
Курас І.Ф. - голова редколегії наукової збірки “Сучасна укра-їнська політика. Політики і політологи про неї”, доктор історичних наук, професор, віце-президент НАН України, академік НАН України, директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України (м. Київ)
Багмет М.О. - голова редколегії серії “Політичні науки”, д.і.н., професор

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 4 від 2.12.2004 р.)

К 21 Василь Назарович Каразін – видатний громадський діяч, просвітитель, науковець: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 172 с.

У збірнику вміщені привітання учасникам Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, яка відбулася у листопаді 2004 р. у Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили, інформація про основні віхи життєдіяльності В.Н. Каразіна та виступи студентів, присвячені висвітленню багатоаспектних громадських, просвітницьких і наукових доробок Василя Назаровича. Подаються матеріали про увічнення пам’яті “українського Ломоносова” та внесок інших видатних представників України у її духовний розвиток і розбудову.

ISBN 966-336-048-8
© Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, 2005


Нічого не знайдено