Наукометричні показники вчених ЧДУ ім. Петра Могили

За визначенням В.В. Налімова та З.М. Мульченко, «Наукометрія — це кількісний метод вивчення науки як інформаційного процесу». Відповідно наукометричну базу можна визначити як платформу, що депонує наукові роботи, обробляючи списки процитованої літератури, обчислює певні кількісні показники, на основі яких можна проаналізувати впливовість/авторитетність діяльності того чи іншого видання, організації, науковця тощо.
     Сьогодні для оцінювання результативності наукової діяльності спільно з експертними висновками все частіше використовують і наукометричні показники. Ці показники засновані на кількості публікацій автора і на кількості посилань на його роботи. Зрослий інтерес до наукометричних показників викликаний в першу чергу можливістю автоматизації процесу оцінювання з використанням програмних засобів баз даних Web of Science, Scopus, Російської наукової бібліотеки (elibrary.ru). Наукометричні показники зручні для оцінки фундаментальних досліджень, результати яких безпосередньо не пов'язані з економічним ефектом.
     Індекс цитування – найбільш об’єктивний з усіх доступних на даний час показників успішності професійної діяльності науковця. Наявність у науково-освітніх організаціях учених, які мають високий індекс цитування, свідчить про високу ефективність та результативність діяльності ВНЗ в цілому.
     Середній індекс цитування – це загальна кількість посилань на статті автора, поділена на загальну кількість статей.
     Індекс Хірша (h-index) – показник запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій грунтується на кількості цитувань цих публікацій і розраховується за спеціальною формулою.

Пошук вчених
Пошук статей
Список вчених ЧДУ ім. П. Могили
Рейтинг вчених ЧДУ ім. П. Могили