Ювілейні видання


2011
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

2009
Бабак В.Ф.
Пародии. Юмор.

2006
За редакцією Клименка Л.П.
Храм освіти на Інгульських схилах. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”: Ювілейне видання до 10-ї річниці.

2003
Соловьев С.Н.
Обществу "Знание" - 55.

2001
Котляр Ю.В., Клімова Л.С., Мельник М.О., Хасцький О.П., Шитюк М.М.
Баловне: Історико-краєзнавчий нарис.
Відповідальні за випуск: Захарченко В.Т., Кузьменко О.І., Одробінський В.В..
10 років Незалежності України: здобутки, проблеми, перспективи. Матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої десятій річниці Незалежності України (17 серпня 2001 року).

1998
Відповідальний за випуск: Гуйтур В.І.
Індивідуалізація підготовки вчителя: проблеми, досвід, перспективи. (До 85-річчя з дня заснування Миколаївського державного педагогічного інституту).
Мещанінов О.П., Клименко Л.П.
Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія": сьогодення і майбуття.