Ювілейні видання - Храм освіти на Інгульських схилах. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”: Ювілейне видання до 10-ї річниці.

ББК 74.58
Х 89
УДК 378.4 (477.73)

Редакційна колегія:
Клименко Л.П. – д.т.н., професор (головний редактор)
Мещанінов О.П. – к.т.н., доцент
Трунов О.М. – к.т.н., доцент
Соловйов С.М. – к.т.н., професор
Войналович В.А. – к.і.н., доцент
Ємельянов В.М. – к.т.н., доцент
Олійник А.І.
Фуртатов В.С.

Укладачі – Струк Й.І., Теслер Л.Й.

Х 89 Храм освіти на Інгульських схилах. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”: Ювілейне видання до 10-ї річниці / За ред. Л.П. Клименка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 384 с.

ББК 74.58

Книга розповідає про історію створення та становлення Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили, про розвиток матеріально-технічної бази, організацію навчально-методичної і науково-дослідницької діяльності, культурно-мистецької та спортивної роботи.
Широко представлено інформаційний, документальний та ілюстративний матеріал

ISBN 966-336-043-7
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006
© Автори статей та матеріалів, 2006


Нічого не знайдено