Ювілейні видання - Чорноморський державний університет імені Петра Могили

УДК 378(477.73) ББК 74.58 4 75

Рецензенти:
Панченко П. П. - доктор історичних наук, професор, віце-президент УАІН, заслужений діяч науки і техніки України.
Рибачук М. Ф. - доктор філософських наук, професор, академік УАН, заслужений діяч науки і техніки України.
Ч 75 Чорноморський державний університет імені Петра Могили
комплексу «Києво-Могилянська академія». - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. - 364 с.
ISBN 978-966-336-198-7
У книзі розповідається про освітянські витоки на Миколаївщині, історію створення та сьогодення Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Документально та ілюстровано розкриті науково-інноваційні, навчально-методичні, ідейно-патріотичні, культурно-мистецькі та спортивні досягнення університету. Широко представлено характеристики всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу, який займає чільне місце в регіоні. Видання розраховане на науковців, освітян, краєзнавців, студентів і учнівську молодь.
У підготовці матеріалів взяли участь:
М. О. Багмет - д.і.н., проф., М. М. Букач - д.пед.н., проф., В. Л. Гавеля -д.філос.н., проф., Н. X. Грабак - д.с.-г.н., проф., В. В. Горлачук - д.е.н., проф., Р. О. Гришкова - д.пед.н., проф., О. А. Дубова - д.філол.н., проф., В. О. Зюзін -д.мед.н., проф., М. С. Іванов - д.політт.н., проф., А. Я. Казарєзов - д.т.н., проф., Л. П. Клименко - д.т.н., проф., А. І. Колісніченко - д.і.н., проф., Ю. П. Кондратенко -д.т.н., проф., Ю. В. Котляр - д.і.н., проф., I. А. Мейжис - д.пед.н., проф., О. П. Мещанінов - д.пед.н., проф., А. М. Науменко - д.філол.н., проф., С. В. Пронь -д.і.н., проф., Ю. А. Томілін - д.б.н., проф., П. М. Тригуб - д.і.н., проф., М. Т. Фісун -д.т.н., проф., Г. П. Чуйко - д.т.н., проф., Я. В. Васильєв - д.психол.н., доц., Л. І. Григор'єва - д.б.н., доц., І. І. Даниленко- д.філол.н., доц., О. В. Пронкевич -д.філол.н., доц., О. П. Тригуб - д.і.н., доц., Ю. Ю. Верланов - к.е.н., проф.,
B. М. Лейфура - к.ф.-м.н., проф., Ю. А. Батрак - к.т.н., доц., С. А. Бурлан - к.е.н., доц., О. М. Гайдай - к.і.н., доц., О. П. Гожий - к.т.н., доц., В. В. Добровольський -к.т.н., доц., М. В. Донченко - к.т.н., доц., Г. В. Запорожець - к.філол.н., доц., Т. С. Каїрова - к.філол.н., доц., Г. В. Коваль - к.пол.н., доц., С. Г. Ковальова - к.ю.н., доц., О. В. Кульчицька - кі.н., доц., С. Г. Лебідь - к.пед.н., доц., Н. М. Лебединцева -к.філол.н., доц., Л. А. Ляпіна - кполіт.н., доц., О. А. Ляховець - к.е.н., доц., М. О. Мінц -к.і.н., доц., О. I. Морозова - к.і.н., доц., Г. Л. Норд - к.е.н., доц., О. Ф. Прищепов -к.т.н., доц., О. А. Сирота - к.т.н., доц., Н. В. Шевченко - к.і.н., доц., В. I. Андреев -к.т.н., Ю. В. Діденко - к.і.н., Л. Л. Левченко - к.і.н., Н. В. Міцкевич - к.е.н., О. В. Серединський - к.і.н., Д. С. Січко - к.ю.н., С. В. Сорока - к.політ.н., О. М. Абрамова, Н. П. Бабкова-Пилипенко, Л. О. Благодьорова, В. Д. Боровльов,
C. М. Верба, Г. I. Гашкова, Т. М. Губська, А. М. Димова, М. I. Жипалов, Л. В. Заковоротна, В. І. Калініченко, Л. П. Клименко, Н. В. Коваль, Г. Д. Ковальов, С. М. Копчак, М. М. Костельнюк, Д. О. Міхель, О. В. Монахова, Р. Г. Наконечний, Л. А. Омельченко, О. П. Пала-марчук, В. В. Ромакін, О. А. Руденко, О. А. Саенко, Т. Ю. Скиба, В. С. Фуртатов, Л. М. Чорна, В. А. Шанц, Л. В. Шерстюк.
Фотоілюстрації: О. Є. Бєліков, А. В. Бондаренко
Редакційна колегія висловлює вдячність Й. І. Струку та Л. Й. Теслеру за надану можливість творчого використання матеріалів, опублікованих у книзі «Храм освіти на Інгульських схилах», яка була присвячена 10-й річниці університету.

Клименко Л.П.
1. Незрівнянні поступи Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Брюховецький В. С.
2. Привітання від президента комплексу «Києво-Могилянська Академія»
Кінах А.К.
3. Вітальне слово патрона ЧДУ імені Петра Могили
Круглов М.П.
4. Звернення Голови наглядової ради ЧДУ імені Петра Могили
Святині Чорноморського державного університету імені Петра Могили
5. Прапор Чорноморського державного університету імені Петра Могили
6. Герб Чорноморського державного університету імені Петра Могили
7. Гімн Чорноморського державного університету імені Петра Могили
8. Його ім’я носить університет
Освітянські витоки Чорноморського державного університету імені Петра Могили
9. Сакральне, духовне та освітянське місце Миколаєва
10. Перші освітні заклади на Миколаївщині
11. Проекти Б. О. фон Глазенапа щодо створення вищих начальних закладів у Миколаєві
12. Діяльність Ломоносівського училища
13. Радянський досвід підготовки професійно-технічних кадрів
Діяльність МФ НаУКМА та МДГУ імені Петра Могили
14. Відкриття Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія»
15. Спогади ініціаторів створення Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія»
16. Календар подій у Миколаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (1995-2001 рр.)
17. Відмінні риси Миколаївської Могилянки від університетів регіону
Сьогодення Чорноморського державного університету імені Петра Могили
18. Вони очолюють університет
19. Їх імена викарбувані на хвальній дошці ЧДУ імені Петра Могили
20. Золотий кадровий ресурс
Вони забезпечують успіхи та подальші перспективи розвитку
21. Вчена рада ЧДУ імені Петра Могили
22. Спеціалізована вчена рада з політичних наук
23. Спеціалізована вчена рада з історичних наук
24. Профспілковий комітет ЧДУ імені Петра Могили
25. Студентське самоврядування університету
Факультети та інститути ЧДУ імені Петра Могили
26. Факультет економічних наук
27. Факультет комп’ютерних наук
28. Факультет політичних наук
29. Факультет соціології
30. Факультет еколого-медичних наук
31. Юридичний факультет
32. Інститут філології
33. Інститут державного управління
34. Інститут післядипломної освіти
35. Підрозділ довузівської підготовки
Особливості діяльності інших підрозділів університету
36. Наукова бібліотека ЧДУ імені Петра Могили
37. Навчально-методичний відділ
38. Науково-дослідна частина, аспірантура та докторантура
39. Науково-дослідні інститути та навчально-наукові центри університету
40. Інформаційно-комп’ютерний центр
41. Відділ інтелектуальної власності
42. Редакційно-видавничий відділ
43. Відділ міжнародних зв’язків
44. Міжнародні програми студентського обміну
45. Відділ зв’язків із громадськістю
Опора університету і запорука нових звершень
46. Бухгалтерія та планово-фінансовий відділ
47. Експлуатаційно-технічний відділ
48. Відділ кадрів
49. Юридичний відділ
50. Відділ діловодства
51. Харчовий комплекс
52. Штаб цивільного захисту та служба охорони праці
53. Медичне забезпечення
Не хлібом єдиним
54. Галерея мистецтв
55. Культурно-мистецький центр
56. Спортивні досягнення студентів університету
Асоціація університетів України
57. документ