Збірники - Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп’ю-терних технологій: Матеріали науково-практичної конференції.

УДК 621.3
Наукові редактори:
Кондратенко Ю.П. – д.т.н., проф.
Журецький Я.І. – к.пед.н., доцент
Тимченко В.Л. – к.т.н., доц.
Сидоренко С.А. – к.т.н.
Підопригора Д.М. – інженер.
Організатори конференції:
Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської облдерж-адміністрації
Миколаївський державний університет
Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова
Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили
Миколаївська обласна організація Всеукраїнської асоціації молодих науковців
Регіональний міжвузівський центр.
Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп’ю-терних технологій: Матеріали науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 132 с.
У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції “Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп’ютерних технологій”, яка відбулася у Миколаєві у листопаді 2003 року та була присвячена актуальним питанням інформатизації у різних сферах суспільного життя.
Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.
© МОО ВАМН, РМЦ, 2003

1. Вступ
2. Матеріали конференцій
3. Зміст
4. Спонсори, редактори