Посібники - Фінансове регулювання економіки

У курсі «Фінансове регулювання економіки» аналізуються теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави, сутність, форми та методи фінансового регулювання економіки, методологічні та організаційні основи соціально-економічного прогнозування, механізми реалізації бюджетної, податкової, грошовокредитної, інвестиційної, цінової, антиінфляційної політики.
ЗМІСТ
1. Зміст
РОЗДІЛИ
2. Тема 1
3. Тема 2
4. Тема 3
5. Тема 4
6. Тема 5
7. Тема 6
8. Тема 7
9. Тема 8
10. Тема 9
11. Тема 10
12. Тема 11
13. Тема 12
14. Тема 13
15. Тема 14
Бібліографічний опис
16. Бібліографічний опис
Іменний покажчик
17. Іменний покажчик