Посібники - СУПЕРВІЗІЯ

Супервізія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І. В. Ушакова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 228 с. – ISBN 978-966-336-222-9.

Посібник укладено відповідно до принципів кредитно-модульної системи. Зміст посібника складається з двох розділів: навчально-методичного забезпечення дисципліни та лекційного курсу, який розкриває найважливіші аспекти супервізії соціальної роботи: мету, завдання, функції та типи супервізії, базові цінності, етичні і юридичні принципи, супервізорські відносини, стилі, фокуси, форми, моделі та фактори супервізії. Особливу увагу приділено груповій супервізії та роботі з командою, моделі для практики та професійно орієнтованим фазам розвитку супервізії.
Присвячено увагу аналізу професійного розвитку супервізора, а саме процесу навчання та розвитку в супервізії, знанням і вмінням супервізора, особистісним властивостям супервізора, розвитковому підходу й ефективному навчанню супервізорів, висвітленню супервізорських ролей соціального працівника та аспектам його професійного стилю роботи тощо. Надано рекомендації для роботи супервізора.
До кожної теми модуля розроблено власний науково-методичний апарат (контрольні питання, фонд тестових завдань, тем реферативних досліджень, словник ключових понять і термінів, рекомендована література).
Навчальний посібник з курсу «Супервізія» розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практикуючих керівників, менеджерів організацій та спеціалістів, зайнятих у соціальній та інших сферах, оскільки запропонований підхід до супервізії – один з тих, які можна широко застосовувати в багатьох соціально-психологічних та інших службах, закладах і групах фахівців.

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВСТУП
2. ВСТУП
ЧАСТИНА І
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «СУПЕРВІЗІЯ»
ЧАСТИНА ІІ. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 1
4. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи
Тема 2
5. Початок роботи супервізора: контракти та межі
Тема 3
6. Супервізорські відносини
Тема 4
7. Супервізія та команда
Тема 5
8. Супервізорські стилі, фокуси та форми
Тема 6
9. Групова супервізія
Тема 7
10. Супервізорські моделі
Тема 8
11. Фактори супервізії
Тема 9
12. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи
Тема 10
13. Процес становлення супервізора
Тема 11
14. Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму
Тема 12
15. Вплив супервізора на результат супервізії
ДОДАТКИ
16. ДОДАТКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
17. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ
18. ГЛОСАРІЙ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
19. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК