Посібники - Політичне прогнозування.

Курілло В.Є.
Політичне прогнозування. – Миколаїв: Видавництво МДГУ, 2003. - с.
Дані навчально-методичні рекомендації містять тематику лекцій,
плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику
самостійної роботи студентів, теми рефератів, словник-довідник з
навчальної дисципліни та схеми, що уточнюють основний зміст
базових тем, питання до заліку з курсу. Методичні матеріали
відбивають специфіку вітчизняного суспільного середовища і
розраховані на викладачів та студентів вищого навчального
закладу, а також на всіх, хто цікавиться проблемами прогностики.
1. Титул.
2. Концепція дисципліни.
3. Тематичний та погодинний план курсу.
4. Тематика лекційних занять.
5. Методичні рекомендації та завдання.
6. Рекомендована література.
7. Словник дисципліни.
8. Питання до заліку з курсу „Політичне прогнозування”.