Посібники - АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчально-методичний посібник для навчання фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Навчальний посібник з англійської мови для фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, розроблений авторським колективом Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили для навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Він може бути використаний для викладання англійської мови студентам за напрямом підготовки «Державне управління», «Міжнародні відносини», «Політологія» в процесі підвищення мовної кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Посібник розраховано на використання в навчальному процесі, який повинен тривати не менш як 144 академічні години і складається з двох модулів: перший – з європейської інтеграції, другий – з євроатлантичної інтеграції.
Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

CONTENTS
1. Contents
INTRODUCTION
2. Introduction
MODULE 1. EUROPEAN INTEGRATION
3. PART 1. THE HISTORY OF THE EU AND THE CHALLENGES OF THE EUROPEAN ENLARGEMENT
4. Part 2. EUROPEAN INSTITUTIONS
5. PART 3. EUROPEAN LAW AND POLICY
6. PART 4. UKRAINE-EU RELATIONS
MODULE 2. EURO-ATLANTIC INTEGRATION
7. PART 1. HISTORY OF NATO AND STRATEGY OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION
8. PART 2. NATO: INSTITUTIONAL STRUCTURE AND COMPOSITION
9. PART 3. NATO POLICY
10. PART 4. UKRAINE-NATO RELATIONS
GLOSSARY
11. Glossary
GRAMMAR REFERENCE
12. Grammar Reference
IRREGULAR VERBS
13. Irregular Verbs
VOCABULARY
14. Vocabulary
REFERENCES
15. References