Посібники - Кримінальне право України. Загальна частина.

ББК 67.99(2)93
К 64
УДК 343.2(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-459 від 23.02.2006 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 6(28) від 10 лютого 2005 р.)
Рецензенти:
Коваль М.Г. – кандидат юридичних наук, професор
Богомяков Ю.С. – кандидат юридичних наук, доцент

К 64 Коновалов В.В.
Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 84 с.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми курсу “Кримінальне право України”, що викладається на правничому факультеті МДГУ імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”.
Вивчення понять, категорій, інститутів кримінального права за допомогою схематичного зображення їх структури, елементів, ознак сприяє ефективному і полегшеному запам’ятовуванню. Спостерігаючи їх схематичне зображення із наведеним стислим визначенням змісту, студенти набагато швидше з’ясовують сутність кримінально-правових понять, інститутів тощо.
Навчальний посібник не покликаний замінити підручники чи іншу додаткову літературу, а лише сприятиме полегшеному і швидкому опануванню матеріалом навчальної програми.

ISBN 966-336-053-4
© Коновалов В.В., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006


Титул
1. титул
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”
2. мета
ПРОГРАМА КУРСУ
3. ПРОГРАМА КУРСУ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
4. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
8. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СЛОВНИК
10. СЛОВНИК ДИСЦИПЛІНИ „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”
ЗМІСТ
11. ЗМІСТ