Посібники - СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИСТИЧНИХ ПАКЕТІВ ТА МS ЕХСЕL.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 966-7458-75-Х

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ
З ВИКОРИСТАННЯМ
СТАТИСТИЧНИХ ПАКЕТІВ
ТА МS ЕХСЕL
Кравець І.О., Ромакін В.В.
Навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни "Статистична обробка та інтерпретація соціально-економічної інформації має мету - навчити студентів виконувати за допомогою комп'ютера статистичний аналіз даних. Студенти отримують знання з таких тем: побудування гістограми та визначення характеристик випадкової величини, визначення закону розподілу випадкової величини за даними експерименту за допомогою статистичних критеріїв, дисперсійний однофакторний аналіз даних, дисперсійний багатофакторний аналіз, простий регресійний аналіз даних експерименту, множинний регресійний аналіз даних експерименту, виконання тренд-аналізу часових рядів, прогнозування часових рядів. Наведені приклади виконання робіт у статистичних пакетах SPSS, пакеті Mathcad, статистичному додатку пакета Excel.

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
Вступ
2. Вступ
Практична робота № 1
3. Практична робота № 1
Практична робота № 2
4. Практична робота № 2
Практична робота № 3
5. Практична робота № 3
Практична робота № 4
6. Практична робота № 4
Практична робота № 5
7. Практична робота № 5
Практична робота № 6
8. Практична робота № 6
Практична робота № 7
9. Практична робота № 7
Список рекомендованої літератури
10. Список рекомендованої літератури