Посібники - ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ВУЗУ

ББК 88
Допущено Міністерством культури і мистецтв України як методичний посібник для вузів культури (наказ № 492 від 06.10.97р.)
І.А.ШАМЕС
Діагностика професійної спрямованості студентів вузу культури / Методичний посібник для вузів культури. - Миколаїв: МФ НаУКМА. 1998. - 100 с.

Посібник містить узагальнені результати діагностичних досліджень особливостей професійної спрямованості студентів, що протягом п`яти років проводилися автором у Миколаївському філіалі Київського державного інституту культури (у даний час - Миколаївський філіал Київського державного університету культури та мистецтв). У дослідженнях використанні культурологічні, психолого-педагогічні, соціологіч-ні та психоаналітичні методи витлумачення отриманих даних, а також сучасні інформаційно-комп'ютерні технології. У висновках наводиться модель професійної самореалізації фахівця - випускника вузу культури, основою для розробки якої стала концепція типології спрямованості особи К.Г.Юнга та її історико-знакова інтерпретація за Д.Кейрсі.
Посібник призначено для викладачів, працівників методичних кабінетів, аспірантів вузів культури, а також спеціалістів з профорієнтаційної роботи інших вищих та середніх навчальних закладів.
Матеріали посібника можуть бути використані студентами як розширений конспект лекцій за спецкурсами “Вступ до фаху” і "Діагностика профспрямованості" та на практичних заняттях за предметом "Загальна психологія".

Науковий редактор -
канд. пед. наук, зав. кафедрою бібліографії Миколаївського інституту Київського державного університету культури А.Ф. Хорунжий.
Рецензенти -
докт. пед. наук, зав. кафедрою політології Миколаївської філії Національного університету "Києво-Могилянська Академія" І.А.Мейжіс.
докт. філос. наук, науковий керівник соціологічного центру "Пульс", професор Одеського державного університету І.М.Попова.

ISBN 996-7458-84-9

© МФ НаУКМА, 1998.
© І.А.Шамес, 1998.1. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДІАГНОСТИКИ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ
1. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДІАГНОСТИКИ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ
2. КОМПЛЕКСНЕ ПСИХОМЕТРИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВУЗІ КУЛЬТУРИ
2. КОМПЛЕКСНЕ ПСИХОМЕТРИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВУЗІ КУЛЬТУРИ
3. ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА МЕТОДИКАМИ
3. 3.1. ТЕСТ ”Диференційно-діагностична методика інтересів” Клімова
4. 3.2. Тест “Психогеометрія Деллінгер”
5. 3.3. Тестова батарея “Визначення домінації типу мислення”
6. 3.4.ТЕСТ “3-Я
7. 3.5. Тест Особистісних Факторів (17 LF) Кеттелла
8. 3.6. Тест “Проективно-кольорова методика Люшера”
9. 3.7. Методика комплексної діагностики профспрямованості психологічних типів за К.Г.Юнгом
4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ПІДГОТОВКИ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВУЗУ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ ЇХ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ.
10. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ПІДГОТОВКИ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВУЗУ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ діагНОСТИКИ ЇХ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ.
11. 4.1. ТИПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ГОЛОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВУЗІ КУЛЬТУРИ