Посібники - Навчальний посібник для студентів-заочників економічного факультету.

Даний посібник призначен для студентів, що володіють базовими знаннями з граматики і лексики англійської мови. Даний курс містить продовження вивчення граматичних структур і конструкцій, необхідних для використання їх в монологічному і діалогічному мовленні. Серія текстів побутового значення, що мають одну сюжетну лінію, дозволять студентам розширити свій словарний запас, розвивати комунікативні здібності, а також познайомитися з деякими відмінностями між американським і британським варіантом англійської мови. Окрім цього посібник містить тексти, що мають професійну спрямованість і що забезпечують широкий вибір ділових ситуацій. Це дозволить студентам вільно спілкуватися на економічні теми, закріпити теоретичні знання з граматики, а також стимулювати усну і письмову мову на основі розширення словарного запасу студентів. Посібник також містить словник економічних термінів.
1. Basic concepts
2. Economy in transition
3. The History of Economic Thought
4. SUPPLEMENT
5. Титул.
6. Передмова.
7. Зміст.
8. Правила та завдання для закріплення.
9. Texts for reading.
10. Talking american.
11. Economic terms.