Посібники - ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ ГРЕКО-РИМСЬКИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2005р.
Ціна:
ISBN 966-336-000-3
ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ
ГРЕКО-РИМСЬКИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
Колісніченко А.І.
У навчальному посібнику викладені короткі біографічні дані про вчених-філософів, політиків Стародавніх Греції та Риму. Зміст цієї праці побудований на основі першоджерел — наукових робіт мислителів Давнього часу та їх роздумів стосовно державного будівництва, системи правління, громадянського суспільства та правової системи.
Робота може використовуватися професорсько-викладацьким складом та студентами вищих навчальних закладів у навчально-виховному процесі.

Нічого не знайдено