Посібники - Рідкісні і зникаючі види рослин Миколаївської області: Навчальний посібник для учнів середніх загальноосвітніх закладів.

ББК
К 17
УДК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська акадмія”
(Протокол № ?? від ? листопада 200? р.).

К 17 Калінін М.І.
Рідкісні і зникаючі види рослин Миколаївської області: Навчальний посібник для учнів середніх загальноосв. закладів. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 206 с.

Автор розглядає еволюційні процеси в рослинному світі, обгрунтовує вплив оточуючого середовища та антропогенного фактора на зміну рослинних видів. У книзі подається перелік рослин, що ростуть у Нижньому Побужжі і занесені до Червоної книги України.
Книга призначена для учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів акредитації, а також для мешканців Північного Причорномор’я України, які дбають про збереження рослинного світу України.

ISBN 966-7458-
© МФ НаУКМА, 2002.


1. ВСТУП
2. ВИДИ РОСЛИН, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ СТУПЕНЯ ЗАХИСТУ
3. ВИДИ ВРАЗЛИВІ, ІІ КАТЕГОРІЇ СТУПЕНЯ ЗАГРОЗИ ЗНИКНЕННЯ
4. ЛИШАЙНИКИ
5. ВИДИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ІІІ-ОЇ КАТЕГОРІЇ СТУПЕНЯ ЗАХИСТУ
6. ЗАКІНЧЕННЯ
7. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
8. ЗМІСТ