Посібники - Загальна теорія політики

Іванов М.С. Загальна теорія політики: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 80 с.

Представлені навчально-методичні матеріали розкривають найбільш важливі питання курсу “Загальна теорія політики”, який є фундаментальною навчальною дисципліною для студентів, які вивчають політичні науки як фахові.
Посібник розроблений з урахуванням матеріалів існуючих навчальних програм та навчально-методичного комплексу даної дисципліни.
Матеріали посібника покликані допомогти студентам повно і всебічно оволодіти важливими науково-методологічними підходами дослідження політики як однієї з найважливіших сфер суспільного життя.

1. Титул.
2. Зміст.
3. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.
4. Тематичний план курсу "Загальна теорія політики".
5. Плани лекцій і програма курсу.
6. Проблемні питання для виконання творчих робіт з курсу "Загальна теорія політики".
7. Контрольні роботи з курсу "Загальна теорія політики".
8. Завдання для самостійної роботи.
9. Контрольні питання до заліку.
10. Питання до іспиту.
11. Додаткова тематика рефератів та доповідей для поглибленого вивчення окремих проблем курсу.
12. Система рейтингової оцінки знань.
13. Словник.