Посібники - ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Том 1

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 966-7458-55-5
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Том1
П.А. Козляковский
Викладено основи загальної психології, наведено головні психологічні поняття, категорії та їх характеристику. Особливу увагу приділено психології особистості, розкриттю механізмів її становлення та взаємодії з іншими людьми.
Студентам гуманітарно-технічного напряму для допомоги у самостійній роботі з курсу "Загальна психологія".

Зміст
1. Зміст
Передмова
2. Передмова
Розділ 1
3. Лекція 1. Загальне уявлення про психологію як науку
4. Лекція 2. Основні історичні етапи розвитку психологічної науки
5. Лекція 3. Основні напрями в психології ХХ століття
6. Лекція 4. Методологічні принципи психології та методи психологічного дослідження
7. Лекція 5. Психічне та тілесне людини
Розділ 2.
8. Пізнавальна функція психіки
9. Лекція 6. Відчуття та сприйняття
10. Лекція 7. Пам’ять
11. Лекція 8. Мислення та уява
Розділ 3.
12. Регулятивна функція психіки
13. Лекція 9. Увага. Емоції та почуття
14. Лекція 10. Воля
15. Лекція 11. Психічні стани людини
Розділ 4.
16. Інструментальна функція психіки
17. Лекція 12. Здібності
18. Лекція 13. Темперамент
19. Лекція 14. Характер
Розділ 5.
20. Особистість: загальна психологічна характеристика, самосвідомість, поведінка, мотивація, діяльність, спілкування
21. Лекція 15. Загальна психологічна характеристика особистості
22. Лекція 16. Самосвідомість особистості
23. Лекція 17. Мотивація і діяльність
24. Лекція 18. Спілкування. Будова і закономірності
25. Лекція 19. Соціально-рольове спілкування. Соціально-психологічний клімат колективу