Посібники - Культура мовлення

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів(Лист МОНУ № 1.4 181Г1777 від 02.04.2008)

Рецензенти:
Хоменко І.В. – доктор філософських наук, професор
Пащенко І.К. – кандидат філологічних наук, доцент
Гребницький Г.М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Олійник Ольга, Шинкарук Василь
Культура мовлення: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 296 с.

Чи знайдеться така людина, котрій хоч би раз у житті не довелося писати, скажімо, заяви? Та ні, такого бути не може. Бо чого тільки нам не доводиться складати на письмі – і заяви, і автобіографії, і розписки, і доручення, і довідки, і таке інше. Тож чи не ліпше починати вчитися цьому, сидячи ще за шкільною партою, і, звісно, за допомогою всезнаючого Президента Їжака.
Мета посібника – сприяти активному запровадженню ділового(усного та писемного) мовлення у різних сферах державного та господарського спілкування. Нині ним пропонується користуватися всім — і юним школярам, і студентам, і серйозним діловим людям.
1. Зміст
2. Д. Білоус У ДЕРЖАВІ ЗЕЛЕН-ДІБРОВІ
3. Д. Білоус УКАЗ Лісового Президента Їжака Країни Зелен-Діброва
4. РОЗДІЛ 1. Стилістика. Стиль мовлення. Стилістична норма. Текст. Будова тексту. Культура мовлення
5. РОЗДІЛ 2. Ім’я. Правопис імен, прізвищ та імен по батькові. Етикет
6. УКАЗ Президента Їжака в Державі Зелен-Діброві
7. РОЗДІЛ 3. Офіційно-діловий стиль. Документ. Заява. Об’ява. Акт. Автобіографія. Характеристика
8. РОЗДІЛ 4. Ділові папери. Розписка. Культура української мови. Числівник
9. РОЗДІЛ 5. Ділові папери. Доручення. Культура української мови
10. РОЗДІЛ 6. Ділові папери. Доповідна та пояснювальна записки. Культура української мови
11. РОЗДІЛ 7. Ділові папери. Довідка. Свідчення. Культура української мови
12. РОЗДІЛ 8. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу. Культура української мови
13. РОЗДІЛ 9. Ділові папери. Наказ. Культура української мови
14. РОЗДІЛ 10. Ділові папери. Розпорядження. Укази. Культура української мови
15. РОЗДІЛ 11. Ділові папери. Постанова. Культура української мови
16. РОЗДІЛ 12. Ділові папери. Лист. Культура української мови
17. РОЗДІЛ 13. Публічний виступ. Культура української мови
18. ЛІТЕРАТУРА