Посібники - Задачі з теорії статистики

Велику популярність при вивченні статистики у вищих
навчальних закладах України дістав практикум «Теорія статистики»
авторів А. М. Єріної та З. О. Пальян, виданий у Києві товариством
«Знання». У даному посібнику наведені розв’язки задач, які надані у
згаданому вище практикумі.
До кожного розділу посібника надано необхідний теоретичний
матеріал та завдання для самоконтролю. Наприкінці посібника
наведено підсумкові індивідуальні завдання. Розглядаються задачі
організації та проведення статистичних досліджень, обробки статис-
тичної інформації, прогнозування розвитку соціально-економічних
явищ та процесів.
Навчальний посібник призначено для студентів, що навчаються за
напрямами «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка
підприємства»

ЗМІСТ
1. зміст
РОЗДІЛИ
2. Статистичні спостереження
3. Зведення та групування статистичних даних
4. Статистичні показники
5. Ряди розподілу. Аналіз варіації та форми розподілу
6. Вибірковий метод
7. Методи аналізу взаємозв’язкі
8. Ряди динаміки
9. Індекси
10. Бібліографічний список
11. Підсумкові індивідуальні завдання