Посібники - СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Запропонований посібник призначено для магістрів за спеціальністю «Державна служба», студентів, слухачів системи післядипломної освіти, викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціальної і гуманітарної політики.
ЗМІСТ
1. зміст
ПЕРЕДМОВА
2. Передмова
ТЕМИ
3. Тема 1. Сутність і зміст соціальної політики
4. Тема 2. Історичні аспекти формування соціальної політики
5. Тема 3. Моделі соціальної політики
6. Тема 4. Сучасні підходи до соціальної політики в європейських країнах
7. Тема 5. Особливості реформування соціальної політики в Україні
8. Тема 6. Сімейна політика як важлива складова соціальної політики держави
9. Тема 7. Система соціального захисту населення в Україні
10. Тема 8. Зміст, принципи та основні напрями гуманітарної політики
11. Тема 9. Культурна політика та особливості її формування в Україні
12. Тема 10. Пріоритети розвитку освіти в Україні та вимоги Болонського процесу
13. Тема 11. Державна політика у сфері охорони здоров’я в Україні
14. Тема 12. Політика у сфері туризму та особливості її формування в Україні