Посібники - Політологія.

ББК 66.03
УДК 32 (075.8)

Затверджено Вченою радою Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська Академія” від 30.01.1998 р.

В написанні посібника взяли участь вчені (доктори та кандидати наук), досвідчені викладачі з Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, Українського (м.Миколаїв) державного морського технічного університету, Миколаївського Південно-слов’янського Інституту Київського Слов’янського університету, Миколаївського державного педагогічного інституту, Миколаївського навчально-наукового центру Одеського державного університету, Миколаївського сільськогосподарського інституту:
Багмет М.О., Багмет А.М. (Т. 8), Бакалець О.Г. (Т. 1, 6, 10, 14),
Бекова В.В.(Т. 13), Дулін П.Г., Ковалевич В.В. (Т. 5), Ляпіна Л.А. (Т. 12), Молодих І.В. (Т. 7), Пламадяла О.І. (Т. 4), Рагулін В.Я. (Т. 15), Соболь П.І. (Т. 11), Трошкін О.П. (Т. 9), Хімченко О.Г., Щукін Є.О. (Т. 16),
Шитюк М.М. (Т. 3), Яблунівська Т.Є. (Т. 2).
В роботі по підготовці посібника до друку взяли участь студенти МФ НаУКМА: Агнянников Є.І., Атанасова В.О., Гончарук Д.Ф., Зінченко Н.В., Колосан В.Б., Ксьонжик Т.Є., Кузмірчук А.П., Леочко С.С.,
Мостовий А.Ю., Пашкевич В.М., Поляков С.В., Стадник В.В., Степаніцина Г.В., Щербаченко О.В., Семериков Д.О.
Науковий редактор – доктор історичних наук, професор Тригуб П.М.
Рецензенти:
Печериця І.І. – кандидат історичних наук, професор Миколаївської філії Київського державного університету культури і мистецтв.
Калске К.О. – кандидат філософських наук, доцент Миколаївського навчально-наукового центру Одеського державного університету.
Відповідальний за випуск – Бакалець О.Г., кандидат філософських наук, доцент

Політологія. Навчальний посібник для студентів (за ред. Бакальця О.Г.). – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. - 100 с.

Посібник призначається для студентів, вивчаючих курс політології та для громадян, які небайдужі до подій у світі, своїй державі та до себе, як суб’єкта політики.
© МФ НаУКМА, 1998.

1. Передмова
2. Тема №1. Предмет, метод, структура та функції політології
3. Тема №2. З історії розвитку політичної думки і науки про політику
4. Тема №3. З історії політичної думки в Україні
5. Тема №4. Політика і влада
6. Тема №5. Політична система суспільства: структура та тенденції розвитку
7. Тема №6. Суть і функції держави у політичній системі
8. Тема №7. Політичні партії, громадські організації, рухи в політичній системі
9. Тема №8. Політичний вимір національних відносин в суспільстві
10. Тема №9. Економічна політика держави
11. Тема №10. Соціальна політика держави
12. Тема №11. Демографічна політика. Політико–виховні процеси
13. Тема №12. Політична свідомість та політична культура
14. Тема №13. Політичні режими сучасності
15. Тема №14. Міжнародна політика
16. Тема №15. Світові соціально–політичні доктрини сучасності
17. Тема №16. Футурологія про суперечності і проблеми
18. Зміст
Володимир Ілліч Ленін (Ульянов)
19. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
20. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
21. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
Лев Давидович Троцький
22. ПЕРМАНЕНТНА РЕВОЛЮЦІЯ
Володимир Ілліч Ленін (Ульянов)
23. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
24. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
25. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
26. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
27. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
28. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
Бронніков В. Д., Нефедова О. В
29. ВПЛИВ МАРГО-МІГРАЦІЙЦНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВНУТРІШНЮ ПОЛІТИКУ ФРАНЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ