Посібники - ОДНОКРИСТАЛЬНІ ЕОМ

Методичний посібник
по виконанню лабораторних робіт з дисципліни
“ЕОМ і мікропроцесорні системи”

Частина І
1. В.М. Рябенький, Л.В. Солобуто ОДНОКРИСТАЛЬНІ ЕОМ