Посібники - СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕҐРАЦІЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник з державного управління (лист № 1.4/18-Г-2477 від 03.12.2008 р.).

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 2 (66) від 09.10.2008 р.).

РЕЦЕНЗЕНТИ:
В.Л. Гавеля – доктор філософських наук, професор
П.П. Панченко – доктор історичних наук, професор, віце-президент Української академії історичних наук
В.Ф. Солдатенко – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Голова редакційної колегії:
М.О. Багмет – доктор історичних наук, професор.

Заступник голови редакційної колегії:
С.В. Сорока – кандидат політичних наук.

Відповідальний секретар редакційної колегії:
Г.В. Коваль – кандидат політичних наук.

Члени редакційної колегії:
М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Української академії політичних наук
М.С. Іванов – доктор політичних наук, професор
Ю.Г. Кальниш – доктор наук з державного управління
Ю.В. Котляр – доктор історичних наук, професор
С.В. Пронь – доктор історичних наук, професор
В.М. Ємельянов – кандидат технічних наук, доцент
О.Н. Євтушенко – кандидат політичних наук, доцент
В.М. Лісовський – кандидат політичних наук
Л.А. Ляпіна – кандидат політичних наук, доцент
В.С. Фуртатов – доцент
В.М. Головата – голова політичної ради Миколаївської обласної організації “Наша Україна”
В.В. Мельниченко – аспірант кафедри всесвітньої історії.

Світова та європейська інтеґрація/Навч. посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 340 с.

У даному навчальному посібнику розглядаються загальні тенденції світової та європейської інтеґрації, надається об’єктивна інформація, яка базується на офіційних документах співробітництва з НАТО, про Північно-атлантичний альянс, історію його створення, спрямованість та сучасний стан, а також про визначення стратегії зовнішньої політики України.
Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації керівного персоналу державного управління та державної служби.
Посібник також буде корисним учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усіх, хто прагне ознайомитися з реаліями та перспективами вступу України до НАТО.
1. Зміст
2. М.О. Багмет Сучасні міжнародні виклики для України
РОЗДІЛ 1. Організація Північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності
3. Г.В. Коваль 1.1. Організаційна структура НАТО та особливості еволюції
4. В.Т. Шатун, С.П. Тимофєєв 1.2. Роль НАТО в запобіганні конфліктам у світі та протидії міжнародному тероризмові
5. В.Т. Шатун 1.3. Гуманітарна політика НАТО та участь у ліквідації наслідків стихійних лих
6. В.М. Гладенко 1.4. Співробітництво України з Альянсом: проблеми та перспективи
РОЗДІЛ 2. Європейський Союз: історія формування, проблеми та перспективи розвитку на сучасному етапі
7. Ю.В. Палагнюк 2.1. Заснування і етапи становлення Європейського Співтовариства
8. В.В. Дерега 2.2. Характерні риси й особливості розширення ЄС
9. Н.А. Громадська, В.В. Дерега 2.3. Основні напрямки політики Європейського Союзу
10. С.В. Сорока 2.4. Правова та інституційна система Європейського Союзу і проблеми прийняття Конституції
11. С.В.Сорока, Р.В. Волчецький 2.5. Еволюція взаємовідносин України з Європейським Союзом
12. М.І. Михальченко 2.6. Чи варто Європейському Союзові рахуватися з Україною в реалізації своєї геостратегії?
РОЗДІЛ 3. Тенденції сучасних інтеґраційних процесів у світі
13. Т.Є. Богданова 3.1. Інтеґраційні перспективи у Північній та Південній Америці
14. О.В. Шевчук 3.2. Особливості розвитку інтеґраційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському реґіоні
15. О.М. Гайдай 3.3. Реґіональні інтеґраційні об’єднання в Африці
16. Ю.О. Седляр 3.4. Інтеґраційні процеси в Євразійському просторі та Україна