Посібники - Міжнародні відносини та зовнішня політика (перша половина ХХ ст)

ББК 66.4(О)я 73

Пронь С.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (перша половина ХХ століття). Навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2005-___с.

Рецензенти:
Тригуб П.М., доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри міжнародних відносин та історії Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили
Шевельов В.М., кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.
Схвалено і рекомендовано до друку Вченою Радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (Протокол № ___ від ___ грудня 2005року).

1. Титул.
2. Інформація.
3. Зміст.
4. Передмова.
5. Розділ1. Міжнародні відносини та дипломатія напередодні та в роки першої світової війни.
6. Розділ2. Домінуючи проблеми повоєнного мирного врегулювання. Версальська конференція.
7. Розділ3. Розвиток міжнародних відносин та зовнішня політика провідних країн світу у 1920-ті роки.
8. Розділ4. Міжнародні відносини та зовнішня політика в роки світової економічної кризи (1929-1933 роки).
9. Розділ5. Міжнародні відносини та зовнішня політика напередодні та в період другої світової війни.
10. Розділ6. Головні напрямки зовнішньої політики Великої Британії.
11. Розділ7. Формування та реалізація основних напрямків міжнародних відносин та зовнішньої політики США у повоєнний період.
12. Питання до іспиту.
13. Загальні джерела та література.
14. Хронологія подій.
15. Англійсько-український словник основних термінів.
16. Міжнародні відносини та зовнішня політика в афоризмах.
17. Заключення.