Посібники - Моделювання систем

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2001р.
Ціна:
ISBN 966-7458-45-8
Моделювання систем
О.П. Мещанінов
У посібнику докладно розглянуто теоретичні аспекти математи¬чного моделювання технічних та організаційно-економічних систем. Розкрито сутність моделювання як ефективного методу дослідження складних систем з динамічною структурою. Основна увага приділя¬ється матрично-топологічному методу формування математичного опису структури систем. Наведено приклади використання методу для дослідження технічних систем і сформовано моделі окремих електромеханічних та машинно-вентильних систем, систем збуджен¬ня синхронних машин. Приділено увагу застосуванню теорії моделю¬вання для дослідження та оптимізації системи вищої освіти. Сформо¬вана сукупність матриць, яка і утворює математичну модель організа¬ції навчального процесу, однієї з найважливіших складових теорії і практики сучасної педагогіки.
Посібник призначений для студентів і аспірантів, науковців і практиків вищої школи.

Зміст
1. Мєщанінов О.П. Зміст
Передмова
2. Передмова
Глава 1
3. Математичні моделі складних систем
Глава 2
4. Автоматизації наукових досліджень функціонування систем з динамічною структурою
Глава 3
5. Топологічний рівень опису структури систем
Глава 4
6. Компонентний рівень опису систем
Глава 5
7. Матрично-топологічний метод формування цілісної моделі систем з динамічною структурою
Глава 6
8. Основи розрахунку режимів у технічних системах
Глава 7
9. Технологія формування навчальних планів вищого закладу освіти
Глава 8
10. Моделювання систем університетської освіти
Додаток 1
11. Контрольні питання та задачі для самоконтролю
Додаток 2
12. Перелік додаткових задач, для виконання яких передбачено використання обчислювальної техніки
Додаток 3
13. Глосарій
Додаток 4
14. Додаток
Література
15. Література
Інформаційно-довідкове видання
16. Бердинських К.В. 100 ЗАПИТАНЬ ВIД ПЕРШОКУРСНИКА
17. БЕРДИНСЬКИХ Крістіна Володимирівна 100 ЗАПИТАНЬ ВIД ПЕРШОКУРСНИКА