Посібники - УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Посібник Т. В. Монахової «Українська діалектологія» уміщує
робочу навчальну програму дисципліни, список літератури до курсу,
короткий діалектологічний словник, плани шести практичних занять
і завдання до них, приклади контрольних завдань і екзаменаційних
питань.
Навчальний посібник охоплює всі ключові аспекти діалектологічної
науки, відповідно до яких складається з таких тематичних модулів,
як: «Діалектологія як розділ мовознавства», «Вивчення української
мови у просторовій проекції», «Фонетичні особливості діалектної
мови», «Українська діалектна лексика», «Морфологія української
діалектної мови», «Діалектний синтаксис української мови». Така
структура курсу дозволяє реалізувати мету й завдання навчальної
дисципліни, сприяє формуванню відповідних умінь і навичок студентів.
ISBN 978-966-336-176-5
© Монахова Т. В., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010
1. ЗМІСТ
2. Передмова
І Програма навчального курсу «Українська діалектологія»
3. Програма навчального курсу «Українська діалектологія»
4. Список рекомендованої літератури
ІІ Плани групових занять і завдання до них
5. Практичне заняття № 1
6. Практичне заняття № 2
7. Практичне заняття № 3
8. Практичне заняття № 4
9. Практичне заняття № 5
10. Практичне заняття № 6
11. Завдання для самоконтролю
12. Додаток 1. Короткий термінологічний словник дисципліни
13. Додаток 2. З історії української діалектології. Постаті