Посібники - ІНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (лист № 1.4/18-Г-105.1 від 10.01.09)
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 4(68) від 12.12.2008 р.)
Рецензенти:
Червень І.І., д.т.н., Миколаївський державний аграрний університет.Горлачук В.В., професор, Чорноморський державний гуманітарний університет ім. ПетраМогили.Фертікова Т.М. Інституційна економіка: Навчальний посібник.Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,2010.128 с.
ISBN 978-966-336-157-4

Рекомендовано до друкуМіністерством освіти і наукиУкраїни як навчальний посібник (лист № 1.4/18-Г-105.1 від 10.01.09)
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 4(68) від 12.12.2008р.).
Навчальний посібник з інституційної економіки призначено для студентів другого року навчання факультету економічних наук. Посібник містить стислий курс лекцій і матеріали для самостійної підготовки студентів. На початку кожної лекції подано список ключових термінів для кожного питання, що розглядається. Вивчення рекомендованих літературних джерел є необхідним для більш глибокого розуміння матеріалу, тести призначено для перевірки якості засвоєння викладених лекцій,контрольні питання нададуть можливість поміркувати та остаточно розібратися над тими чи іншими аспектами теми.

© Фертікова Т.М., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010
УДК 330.010 (075.8) ББК 65.01 Ф 43 УДК 330.010 (075.8) ББК 65.01 ISBN 978-966-336-157-4

1. Зміст
2. Передмова
3. Тема 1. Характерні риси та еволюція інституціоналізму
4. Тема 2. Теорія ігор як метод інституційної економіки
5. Тема 3. Норми, правила, інститути
6. Тема 4. Теорія прав власності
7. Тема 5. Теорія трансакційних витрат
8. Тема 6. Теорія контрактів
9. Тема 7. Теорія організацій
10. Тема 8. Теорія ринку
11. Тема 9. Домогосподарство як організація
12. Тема 10. Теорія фірми
13. Тема 11. Теорія держави
14. Тема 12. Теорія суспільного вибору
15. Тема 13. Аналіз інституційних змін
16. Тема 14. Інституційна трансформація економіки України
17. Словник дисципліни