Посібники - Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні

У навчальному посібнику, відповідно до положень Болонської конвенції, розкриваються різнопланові аспекти державного управління і місцевого самоврядування в Україні.
І том присвячено теоретичним та історичним аспектам державного управління.
У ІІ томі розглядається історія державного управління у ХІХ-ХХІ століттях, розкриваються сьогоденні державотворчі процеси, зокрема, функції місцевого самоврядування в умовах сучасного реформування українського суспільства. Тут же розміщений глосарій, в якому подаються поняття та дефініції з державного управління і місцевого самоврядування, а також друкуються запитання для тестових завдань.
Розраховано на студентів спеціальностей «Державне управління», «Історія», «Політологія», «Міжнародні відносини», «Соціологія», а також усіх, хто зацікавлений у поглибленні знань з проблем функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування на різних державотворчих етапах України.

ЗМІСТ ІІ ТОМУ
1. зміст ІІ тому
ПЕРЕДМОВА ДО ІІ ТОМУ
2. Передмова до ІІ тому
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3. Структура програми навчальної дисципліни
МОДУЛЬ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУМАННЯ У ХІХ-ХІ СТ
4. Модуль ІІ. Державне управління і місцеве самоврядування у ХІХ-ХХІ ст
ТЕМИ
5. ТЕМА 1. Державне управління і місцеве самоврядування в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття
6. ТЕМА 2. Система державного управління і місцевого самоврядування в Україні в радянський період
7. ТЕМА 3. Управлінські реалії під час проголошення незалежності України.
8. ТЕМА 4. Впровадження міжнародних стандартів у сучасну управлінську модель України
9. ТЕМА 5. Сучасні правові основи моделювання державних органів влади України
10. ТЕМА 6. Діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування в умовах здійснення сьогоденних реформ
ГЛОСАРІЙ
11. Глосарій
ДОДАТКИ
12. Додатки