Посібники - Логіко-математична скринька (зразки уроків математичної логіки у 3-4 класах).

ББК 22.12
K 68
УДК 510.6 (075)

Рецензенти:
Огренич Н.М. – заступник директора Обласного інституту післядип-ломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
Дятлова С.І. – викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент, кандидат педагогічних наук

К 68 Косоротова Є.І. Логіко-математична скринька (зразки уроків математичної логіки у 3-4 класах): Методичний посібник для вчителя. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 108 с.

ББК 22.12

У посібнику подано уроки математичної логіки, які містять розв’язування вправ і задач, що ґрунтуються на знанні програмного матеріалу і використанні життєвого досвіду. Вправи, різні за ступенем складності, використовуються для індивідуалізації навчання, формування в дітей інтересу до математики, розвитку спостережливості, кмітливості, нестандартного мислення. Завдання підібрані з урахуванням вимог програми.
Посібник призначений для вчителів початкових класів, вихователів та батьків.

© Косоротова Є.І., 2003
© МДГУ ім. Петра Могили, 2003


Нічого не знайдено