Посібники - ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ У ПЕРШОДЖЕРЕЛАХ

Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-11508.1 від 17.12.2010 р.).

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 10 від 14.04.2011 р.).

Рецензенти:
Іванов М. С., доктор політичних наук, професор
Тригуб П. М., доктор історичних наук, професор
Шевчук О. В., доктор політичних наук, професор.


Колісніченко А. І. Історія політичної думки ХХ-ХХІ століть у першоджерелах : [навчальний посібник] / А. І. Колісніченко, С. І. Шкірчак. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Том 1. – 404 с.

ISBN 978-966-336-230-4


Зміст цього посібника побудований на основі першоджерел – наукових праць мислителів і вчених ХХ-ХХІ століть та їх концепцій щодо теорії політики, проблем влади, державного будівництва і громадянського суспільства. Особлива увага приділяється проблемам розвитку інформаційного (постіндустріального) суспільства та його взаємодії з органами влади в умовах глобалізаційних процесів сучасності.
Навчальний посібник може використовуватися виклада-цьким складом та студентами вищих навчальних закладів у навчально-виховному процесі.


Зміст
1. Зміст
Передмова
2. Передмова
Володимир Ілліч Ленін (Ульянов)
3. ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ ПРО ДЕРЖАВУ І ЗАВДАННЯ ПРОЛЕТАРІАТУ В РЕВОЛЮЦІЇ
Лев Давидович Троцький
4. ПЕРМАНЕНТНА РЕВОЛЮЦІЯ
Микола Іванович Бухарін
5. ТЕОРІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ДИКТАТУРИ
6. ШЛЯХ ДО СОЦІАЛІЗМУ І РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ
Антоніо Грамші
7. ТЮРЕМНІ ЗОШИТИ
Гарольд Дуайт Лассуелл
8. МОВА ПОЛІТИКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ В КІЛЬКІСНІЙ СЕМАНТИЦІ
Роберт Міхельс
9. ДО СОЦІОЛОГІЇ ПАРТІЙНОСТІ В СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТІЇ
Карл Манхейм
10. ІДЕОЛОГІЯ ТА УТОПІЯ
Йозеф Алоіз Шумпетер
11. КАПІТАЛІЗМ, СОЦІАЛІЗМ І ДЕМОКРАТІЯ
Нікос Пуланзас
12. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І СОЦІАЛЬНІ КЛАСИ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Карл Шмітт
13. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО
Чарльз Едвард Мерріам
14. НОВІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ
Роберт Алан Даль
15. ПОЛІАРХІЯ, ПЛЮРАЛІЗМ І ПРОСТІР
Толкотт Парсонс
16. ПРО ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА ВЛАДА»
Моріс Дюверже
17. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Габріель Алмонд
18. ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА: ПОЛІТИЧНІ УСТАНОВКИ І ДЕМОКРАТІЇ П’ЯТИ НАЦІЙ
Сеймур Мартін Ліпсет
19. РОЗДУМИ ПРО КАПІТАЛІЗМ, СОЦІАЛІЗМ І ДЕМОКРАТІЮ
20. РОЗДУМИ ПРО ЛЕГІТИМНІСТЬ
Девід Істон
21. КАТЕГОРІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ
Ханна Арендт
22. ДЖЕРЕЛА ТОТАЛІТАРИЗМУ
Мішель Фуко
23. БЕЗПЕКА, ТЕРИТОРІЯ І НАСЕЛЕННЯ
Юрґен Габермас
24. ЗАЛУЧЕННЯ ІНШОГО. НАРИСИ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ
Девід Ернест Аптер
25. ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ВЧОРА Й СЬОГОДНІ
Джон Роулз
26. ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ
Джованні Сарторі
27. ПЕРЕГЛЯДАЮЧИ ТЕОРІЮ ДЕМОКРАТІЇ
Аренд Лейпхарт
28. ДЕМОКРАТІЯ В БАГАТОСКЛАДОВИХ СУСПІЛЬСТВАХ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Карл Раймунд Поппер
29. ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ВОРОГИ
Торстейн Бунде Веблен
30. ТЕОРІЯ ДОЗВІЛЬНОГО КЛАСУ. ЕКОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТІВ
Джон Кеннет Гелбрейт
31. НОВЕ ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО
Даніель Белл
32. СОЦІАЛЬНІ РАМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Елвін Тоффлер
33. ТРЕТЯ ХВИЛЯ
34. ШОК МАЙБУТНЬОГО
Мануель Кастельс
35. ІНФОРМАЦІЙНА ЕПОХА: ЕКОНОМІКА, СУСПІЛЬСТВО І КУЛЬТУРА
Самуель Хантінгтон
36. ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?
37. ТРЕТЯ ХВИЛЯ: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ В КІНЦІ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ
Збігнєв Казімеж Бжезинський
38. ВЕЛИКА ШАХІВНИЦЯ: АМЕРИКАНСЬКА ПЕРШІСТЬ ТА ЇЇ СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ
39. ВИБІР: СВІТОВЕ ПАНУВАННЯ ЧИ СВІТОВЕ ЛІДЕРСТВО
Френсіс Фукуяма
40. КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ?
41. СИЛЬНА ДЕРЖАВА: УПРАВЛІННЯ І СВІТОВИЙ ПОРЯДОК У XXI СТОЛІТТІ
Мадлен Корбел Олбрайт
42. ПАМ’ЯТКА НОВОБРАНОМУ ПРЕЗИДЕНТУ: ЯК МИ МОЖЕМО ВІДНОВИТИ РЕПУТАЦІЮ ТА ЛІДЕРСТВО АМЕРИКИ
Генрі Алфред Кіссинджер
43. ЧИ ПОТРІБНА АМЕРИЦІ ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА? ДО ДИПЛОМАТІЇ ХХІ СТОРІЧЧЯ