Посібники - Метрологія, стандартизація та управління якістю

Навчальний посібник містить необхідні матеріали для вивчення
курсу «Метрологія, стандартизація та управління якістю», який
викладається в технічних ВНЗ. Складається з двох частин. Перша
частина (два розділи) охоплює основний зміст лекцій з основ
метрології, стандартизації, допусків і посадок та управління якістю,
а також містить рекомендовану літературу, запитання для самоконтролю
та завдання для блочно-модульного контролю. У другій частині
наводяться приклади та розв’язання типових задач за матеріалом
теоретичних розділів. Посібник базується на досвіді вітчизняної
науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національних
організацій з метрології, стандартизації та управління якістю.
УДК 006.91(075.8)
ББК 30.10я73

ISBN 978-966-364-223-8 (заг.)
ISBN 978-966-336-210-6 (Ч. I)

© Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі,
Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов, 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
1. ЗМІСТ
2. ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ
3. Глава 1. Загальні відомості з метрології
4. Глава 2. Фізичні величини
5. Глава 3. Технічні вимірювання
6. Глава 4. Похибки вимірювань
7. Глава 5. Технічні засоби для вимірювання лінійних та кутових розмірів
РОЗДІЛ II. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
8. Глава 6. Загальні відомості зі стандартизації
9. Глава 7. Якість продукції
10. Глава 8. Єдина система допусків і посадок
11. Глава 9. Шорсткість поверхні
12. Глава 10. Допуски форми і розташування поверхонь
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
13. Список літератури