Посібники - Екологічні знання.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 966-7458-87-3
Екологічні знання
Добровольський В.В.
Викладено основи теорії екології та основних її розділів: соціо-, техно-, агро-, урбоекології з використанням системного підходу.
Розраховано на викладачів, студентів різних напрямків навчання. Буде корисним вчителям, працівникам природоохоронних організацій, всім вболіваючим за стан довкілля.

Вступ
1. Вступ
Глава 1. Екологія як наука та практика
2. 1.1 Що таке екологія 1.1.1 Еволюція поняття "екологія"
3. 1.1.2. Екологія як наука
4. 1.1.3. Практичне значення екології
5. 1.2 Хто такий еколог 1.2.1. Що повинен знати і вміти професійний еколог
6. 1.2.2. Що повинен уміти з екології галузевий спеціаліст
7. 1.2.3. Що повинен знати з екології кожен
8. 1.3 Як вивчати екологію 1.3.1. Особливості підготовки професійного еколога
9. 13.2. Як навчати екології галузевого фахівця
10. 1.3.3 Як навчати екології кожного
Глава 2. Природне середовище
11. 2.1 Основні принципи 2.1.1. Природна речовина
12. 2.1.2. Природні процеси
13. 2.1.3.Природні системи
14. 2.2 Локальні природні екосистеми 2.2.1. Типи локальних природних екосистем
15. 2.2.2. Зв'язки локальної екосистеми і характеристики складових
16. 2.3 Регіональні природні екосистеми 2.3.1. Типи регіональних природних екосистем
17. 2.3.2.Чорноморська басейнова екосистема
18. 2.3.3. Дніпровська басейнова екосистема
19. 2.3.4Євразійська степова екосистема
20. 2.4 Глобальні природні екосистеми 2.4.1.Типи глобальних систем
21. 2.4.2. Зовнішні зв'язки глобальних екосистем
22. 2.4.3. Планетна та біосферна екосистеми
23. 2.4.4. Наземна природна глобальна екосистема
24. 2.4.5.Водна природна глобальна екосистема
Глава 3. Природа і людина
25. 3.1 Еволюція взаємовідносин між людиною та природою
26. 3.2 Позитивний вплив людини на природу 3.2.1. Заповідний напрямок
27. 3.2.2. Національна екологічна мережа України
28. 3.2.3. Господарський напрямок
29. 3.2.4. Рекреаційний та декоративний напрямки
30. 3.3 Негативний вплив людини на природу 3.3.1. Загальна характеристика впливу
31. 3.3.2. Особливості промислового впливу
32. 3.3.3. Особливості впливу аграрного виробництва
33. 3.3.4.Особливості впливу комунального господарства
34. 3.3.5. Особливості впливу транспорту
35. 3.4 Оцінка антропогенної діяльності
36. 3.5 Екологічні природно-штучні системи
Глава 4. Сучасний стан оточуючого людину середовища
37. 4.1 Прояви екологічного неблагополуччя 4.1.1. Динаміка погіршення стану довкілля
38. 4.1.2.Проблеми глобального потепління
39. 4.1.3. Проблеми кислотності дощів
40. 4.1.4. Проблеми руйнування озонового шару
41. 4.1.5.Проблеми радіаційного забруднення природного середовища
42. 4.1.6.Стан довкілля і здоров'я людини
43. 4.2 Причини екологічного неблагополуччя 4.2.1. Демографічна ситуація
44. 4.2.2. Недосконалість виробничих технологій
45. 4.2.3.Недостатній рівень екологічної освіти і культури людей
46. 4.2.4. Споживацька психологія людини і суспільства
47. 4.2.5. Оцінка впливаючих факторів
Глава 5. Природа та людське суспільство
48. 5.1 Соціальна екологія 5.1.1. Зміст і завдання соціоекології
49. 5.1.2. Соціоекологічні проблеми
50. 5.2 Екологічне право 5.2.1. Методологічні основи екологічного права
51. 5.2.2. Міжнародні та міждержавні правові екологічні документи
52. 5.2.3. Державні природоохоронні документи
53. 5.2.4. Відповідальність за екологічні правопорушення
54. 5.3 Управління природокористуванням 5.3.1. Органи управління природокористуванням
55. 5.3.2. Методи управління природокористуванням
56. 5.3.3. Екологічна експертиза
Глава 6. Екологія та сталий розвиток людства
57. 6.1 Концепція сталого розвитку
58. 6.2 Економіка, людина, природа
59. 6.3. Екологічний ризик
60. 6.4 Екологічні закони
61. 6.5 Екологічна політика
62. 6.6 Екологічна Конституція Землі
Література
63. Література
Словник термінів
64. Словник термінів
Зміст
65. Зміст
1
66. 2