Посібники - Аналіз господарської діяльності


1. Ю.В.Великий Аналіз господарської діяльності
Зміст
2. Зміст
РОЗДІЛИ
3. РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
4. РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
5. РОЗДІЛ 3. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
6. РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
7. РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ
8. РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
9. РОЗДІЛ 7. СТРУКТУРА ТА ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
10. РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
11. РОЗДІЛ 9. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
12. РОЗДІЛ 10. АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
13. РОЗДІЛ 11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
14. РОЗДІЛ 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
15. Рекомендована література