Посібники - Бізнес-планування: теорія та практика

Розвиток бізнесу незалежно від етапу його становлення: заснування нового підприємства, розширення існуючого, диверсифікація виробництва тощо, у першу чергу передбачає необхідність бізнес-планування. Значною мірою це важливо через високу відповідальність ухвалення господарських рішень: економічну, фінансову, соціальну. Бізнес-план є необхідним, оскільки він одна з передумов успішного функціонування підприємства.
ЗМІСТ
1. Зміст
РОЗДІЛИ
2. Тема 1. Підприємництво та його роль у сучасному економічному розвитку
3. Тема 2. Пропозиція товару (послуги)
4. Тема 3. Розробка плану маркетингу
5. Тема 4. Организаційно-виробничий план
6. Тема 5. Економіка бізнесу
7. Тема 6. Основи формування фінансового плану проекту
8. Тема 7. Оцінка сконструйованого бізнесу
9. Тема 8. Ризики у підприємницькій діяльності
10. Тема 9. Аудит бізнес-плану
Тести для закріплення теоретичного матеріалу
11. Тести
Додаток А
12. Приклад розробленого бізнес-плану
Список літератури
13. Список літератури