Посібники - Конструювання та схемотехнічне проектування елементів приладів: Навчальний посібник. – Частина 1. Стабілізовані лінійні блоки живлення електронної апаратури.

ББК ???
Б ??
УДК 621.38(075)
Рекомендовано до друку …
Рецензенти:
Павлов Г.В. – доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.
Костенко Д.В. – кадидат технічних наук, доцент кафедри електрообладнання суден Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.
Блінцов В.С., Трунов О.М., Жук Д.О.
Конструювання та схемотехнічне проектування елементів приладів: Навчальний посібник. – Частина 1. Стабілізовані лінійні блоки живлення електронної апаратури. – Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 92 с.
ББК ??
У посібнику наведені основні відомості про лінійні стабілізовані блоки живлення електронної апаратури. Вказано порядок розрахунку конструктивних та електричних параметрів лінійних трансформаторів, визначення схем та параметрів елементів випрямлячів, активних і пасивних згладжувальних фільтрів, а також стабілізаторів напруги, у тому числі й інтегральних. Надані
довідникові дані та вимоги до оформлення розрахунково-графічних робіт (курсових робіт і проектів) за змістом навчального посібника.
Навчальний посібник призначено для студентів спеціальностей 7.090900 “Медичні прилади і системи”, 7.090901 “Прилади точної механіки”, 7.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”, 7.092201 “Електричні системи та комплекси транспортних засобів” та студентів інших електротехнічних
спеціальностей.
ISBN
© Блінцов В.С., Трунов О.М., Жук Д.О., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007
© Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова, 2007
1. Титул.
2. Інформація.
3. Зміст.
4. Вступ. далі
5. 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ далі
6. 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ далі
7. 3. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТРАНСФОРМАТОРІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ далі
8. 4. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕКЕРОВАНИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ У СКЛАДІ ДЖЕРЕЛ ВТОРИННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ далі
9. 5. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАСИВНИХ ТА АКТИВНИХ ВИХІДНИХ ФІЛЬТРІВ ДВЖ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ далі
10. 6. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТАБІЛІЗАТОРІВ НАПРУГИ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ далі
11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
12. Додатки