Посібники - Математичне моделювання систем і процесів

У навчальному посібнику наведено основи математич-
ного опису систем та приладів медичного призначення
базові методи математичного моделювання вхідного впливу
(сигналів, завад та їх сумішей), систем як із зосередженими,
так і з розподіленими параметрами, підприємств і вироб-
ничих процесів як об’єктів методи комп’ютерного моде-
лювання систем у математичних середовищах, зокрема в
системі комп’ютерної математички MAPLE.
Навчальний посібник призначено для студентів спеці-
альності 8.05100307 «Медичні прилади і системи», а
також може бути корисним аспірантам, молодим ученим
та інженерам різних технічних спеціальностей.

Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Передмова
3. Передмова
Розділ 1. Теоретична частина
4. Лекція 1
5. Лекція 2
6. Лекція 3
7. Лекція 4
8. Лекція 5
9. Лекція 6
10. Лекція 7
11. Лекція 8
12. Лекція 9
Розділ 2. Практична частина
13. Практикум 1
14. Практикум 2
15. Практикум 3
16. Практикум 4
17. Практикум 5
18. Практикум 6
19. Практикум 7
Розділ 3. Лабораторні роботи
20. Лабораторна робота 1
21. Лабораторна робота 2
22. Лабораторна робота 3
23. Лабораторна робота 4
24. Лабораторна робота 5
25. Лабораторна робота 6
26. Лабораторна робота 7
Додатки
27. Додаток А
Предметний покажчик
28. Предметний покажчик
Бібліографічний список
29. Бібліографічний список