Посібники - Маркетинг транспортних послуг

Посібник включає конспект лекцій, теоретичні та практичні завдання для виконання як в аудиторії, так і
для самостійної роботи, матеріали підсумкового контролю.
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Конспект Лекцій
3. Сутність і напрямки транспортного маркетингу
4. Ринок транспортних послуг
5. Організація маркетингових досліджень ринку транспортних послуг
6. Визначення районів тяжіння транспортних підприємств
7. Визначення цілей і розробка стратегії маркетингу
8. Тарифи вантажних перевезень на ринку транспортних послуг
9. Організація управління маркетингом на транспорті
10. Організація служби маркетингу
11. Логістика товароруху
12. Система просування товарів і послуг
13. Реклама та рекламна діяльність на транспорті
14. Маркетингова інформація, методи її збору й аналізу
15. Транспортно-експедиційне обслуговування
16. Міжнародний маркетинг
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
17. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
18. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
19. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ