Посібники - Основи біофізики і біомеханіки

Посібник присвячено курсу біофізики і біомеханіки для спеціальностей немедичного профілю вищих навчальних закладів. У посібнику послідовно викладено теми, які необхідні при набутті студентами теоретичних знань з біофізики та біомеханіки: термодинаміка біологічних систем, фізика макромолекул, білків, амінокислот, біологічна роль води, мембранні та електрофізичні явища в живих клітинах, біоенергетика, гемодинаміка, біомеханіка опорно-рухової системи, дія фізичних полів на біосистеми та її використання в медицині. Наведено контрольні питання, тести для перевірки знань та задачі для самостійного розв’язку. Окремі розділи присвячено практичним роботам з біомеханіки опорно-рухового апарату людини, гемодинаміки та дозиметрії.
Рекомендовано для впровадження в навчальний процес при підготовці студентів за напрямами підготовки «Медичні прилади і системи», «Біотехнологія», «Здоров’я людини», «Екологія» та інші. Може бути корисним фахівцям у галузі біомедичної інженерії, біотехнології, біотехнічних і медичних апаратів та систем, безпеки людини.
ЗМІСТ
1. Зміст
ПЕРЕДМОВА
2. Передмова
ГЛАВИ
3. Глава 1
4. Глава 2
5. Глава 3
6. Глава 4
7. Глава 5
8. Глава 6
9. Глава 7
10. Глава 8
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
11. Практичні роботи
ДОДАТКИ
12. Додатки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
13. Список використаної літератури