Посібники - УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: сучасна теорія і практика

Посібник охоплює основні теми навчальної дисципліни «Управлінський облік», де роз’яснюються базові положення управління витратами підприємств та установ. Представлено практичні завдання для засвоєння знань студентів, що навчаються за спеціальністю 7.050106 – «Облік і аудит» та 8.03050801 – «Фінанси і кредит» за програмою «Фінансовий менеджмент у сферах бізнесу».
Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Вступ
3. Вступ
Розділ 1 . ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
4. ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Розділ 2. СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ
5. ТЕМА 2. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ
6. ТЕМА 3. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ
7. ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
Розділ 3. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
8. ТЕМА 5. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
9. ТЕМА 6. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Розділ 4. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИТРА
10. ТЕМА 7. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
11. ТЕМА 8. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ
Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
12. ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА РІШЕННЯ ЩОДО ВИТРАТ
13. ТЕМА 10. ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
14. ТЕМА 11. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ
15. ТЕМА 12. СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТА КОНТРОЛІНГ
РОЗВ’ЯЗКИ ОКРЕМИХ ЗАДАЧ
16. РОЗВ’ЯЗКИ ОКРЕМИХ ЗАДАЧ
СЛОВНИК ДИСЦИПЛІНИ
17. СЛОВНИК ДИСЦИПЛІНИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
18. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ