Посібники - Медична Кондиціонуюча Техніка

У навчальному посібнику наведено особливості гігієни мікроклімату та повітряного середовища лікарняних приміщень, основні принципи створення чистих приміщень, принципові технологічні схеми систем кондиціонування і вентиляції повітря, конструктивні особливості медичних кондиціонерів. Детально описано спеціальне обладнання систем: повітророзподільні пристрої, повітряні фільтри і установки знезараження повітря.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 6.051003 «Приладобудування», а також може бути корисний аспірантам, молодим ученим та інженерам різних технічних спеціальностей.
Зміст
1. Зміст
Розділ 1
2. Гігієна мікроклімату та повітряного cередовища приміщень лікувально-профілактичних закладів
Розділ 2
3. Принципові технологічні схеми систем кондиціонування повітря лікарняних приміщень
Розділ 3
4. Спеціальне обладнання СКВ лікарняних закладів
Додатки
5. Додаток А (ч.1)
6. Додаток А (ч.2)
Бібліографічний список
7. Бібліографічний список