Посібники - ТЕОРІЯ ВІРШУВАННЯ. АНАЛІЗ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ. ПРАКТИКУМ.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2003р.
Ціна:
ISBN 966-7458-71-7
ТЕОРІЯ ВІРШУВАННЯ. АНАЛІЗ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ.
ПРАКТИКУМ
Ірина ДАНИЛЕНКО
У навчальному посібнику обґрунтовується цілісний підхід до аналізу поетичних творів, подаються структура курсу, умови рейтингу, орієнтовні плани лекційних занять та семінарів з курсу, тематика доповідей та дослідницьких робіт з вимогами щодо самостійної роботи студентів, а також термінологічний словник, у якому пояснюються різноманітні версифікаційні явища. Автор наводить власні приклади цілісного аналізу поезій, демонструючи можливості такого підходу до вивчення віршованих творів на практиці. З метою самоперевірки студентами знань, отриманих протягом курсу, в посібнику подаються тестові питання.
Посібник пропонується студентам філологічного факультету, і перш за все - іноземної філології університетів з рейтинговою системою навчання, а також тим, хто цікавиться питаннями теорії віршування.

Нічого не знайдено